Skip Navigation LinksGeneral-Information

Genel Bilgi

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını yıl boyunca karşılamak ve pekiştirmek için çeşitli etkinlikler düzenler. Bu faaliyetler sadece üniversite öğrencilerine değil aynı zamanda yerel halka da hitap etmekte ve toplum ile üniversite arasında bir iletişim köprüsü olarak hizmet vermektedir.

Tüm öğrenciler, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetlerinden yararlanabilir. Faaliyetin türüne bağlı olarak, Müdürlük ayrıca gerekirse yerel halka ve diğer kurumlara da hizmet verebilir.

Kişisel Gelişim İçin Sosyal ve Kültürel Aktiviteler

Sosyal ve kültürel aktivitelerin öğrencilerin gerçek hayata hazırlanmasında ve kişisel becerilerinin güçlendirilmesinde inkar edilemez bir önemi vardır. Sosyal / kültürel faaliyetler öğrencilerin yalnızca kendilerini üniversiteyle özdeşleştirmelerine yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin kendilerini istenen bir alanda geliştirmelerine ve organizasyon, sunum, liderlik ve karşılıklı iletişim gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Bu nedenle, üniversitemizdeki öğrenci kulüpleri, müfredat dışı etkinliklerin merkezi olmaları bakımından büyük öneme sahiptir. Üniversite içindeki sosyal yaşam, öğrenci kulüplerinin sayısındaki artış ve öğrencilerin bu kulüplere artan katılımıyla giderek zenginleşmektedir.

Nasıl Katılabilirsiniz

Öğrenci kulüpleri tüm öğrencilerin katılımına açıktır. Öğrenciler arzu ettikleri herhangi bir kulübün üyesi olabilir ve bu kulüplerin etkinliklerinde aktif rol alabilir. Tüm bunlara ek olarak öğrencilerin katılımı kendi ilgi alanları içindeki yeteneklerini ve becerilerini geliştirerek daha da ileri götürecektir.

Kulüp üyeleri ayrıca Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından kendilerine sağlanan müzik stüdyosu, konferans salonu, uygulama / eğitim mekanları, toplantı odaları ve benzeri imkanlardan yararlanabilirler.

DAÜ Web Siteleri