Skip Navigation LinksStudent-Clubs-Unit

Öğrenci Kulüpleri Birimi

Öğrenci Kulüpleri Birimi, öğrenci kulüpleri için yıllık etkinlik planlarının düzenlenmesini sağlar. Kulüpler adına, planlanan faaliyetlerin fonlara ve bütçeye uygunluğunu takip eder.

 "Öğrenci Kulübü Kuruluş ve Çalışma Kuralları" yönetmeliğine uygun olarak faaliyet gösteren iki ana kulüp türü Müdürlük bünyesinde mevcuttur: "Sosyal Amaçlı Kulüpler" sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyonunu üstlenirken, 'Mesleki Amaçlı Kulüpler', Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde faaliyet gösteren akademik alanlara odaklanmaktadır. Bu iki kulüp türünün yanı sıra, profesyonel eğitmenler tarafından desteklenen halk dansları, dans, tiyatro, müzikal, sualtı, fotoğrafçılık, güzel sanatlar, grafik tasarım ve yeni stil medya kulüpleri Müdürlük bünyesinde faaliyet göstermektedir. Müdürlük ayrıca gitar, fotoğrafçılık, seramik, el sanatları ve dans gibi kurslar da sunmaktadır.

Bireysel ilgi alanlarına dayanan bir kulübe üye olmanın yanı sıra, aynı zamanda DAÜ öğrencilerine özel ilgi alanlarına göre yeni bir kulüp kurma fırsatı verilmektedir. Böylece, öğrencilerin sosyo-kültürel ve mesleki alanlarda kendilerini geliştirmeleri, etkili bir şekilde iletişim kurma ve kendilerini ifade etme becerilerini kazanmaları, kulübün ilgi alanıyla ilgili ortak etkinlikler düzenlemeleri ve benzeri etkinliklerde yer almaları ve boş zamanlarını birlikte eğlenerek geçirme alışkanlığını kazanmaları beklenmektedir.

Öğrenci Kulüplerinin çalışma ve organizasyonu ilkeleri "Öğrenci Kulübü Kuruluş ve Çalışma Kuralları" yönetmeliği ile belirlenir. Öğrenci Kulüpleri, yönetim kurullarını seçim ile belirler. Her kulübün yönetim kurulu taleplerini Müdürlüğe iletir. Kulüp Yönetim Kurulu'nun seçim detayları, görev ve sorumlulukları ilgili yönetmeliğe uygun olarak, ilgili birimin yetkisi altında uygulanır.

Kulüp Eğitmenleri:  "Öğrenci Kulübü Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği" ndeki "Kulüp Eğitmenleri" maddesine dayanarak, kulüplerin amaçlarına, misyonuna ve ihtiyaçlarına uygun olarak kulüp üyelerine eğitim vermek üzere kulüp eğitmenleri atanabilir. Kulüp eğitmenlerinin görev ve sorumlulukları, kulüp etkinliklerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacı ile kulüp üyelerine özel eğitim verilmesini içerir.

Kulüp Danışmanları: Öğrenci Kulübü Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği'nde yer alan 'Kulüp Danışmanları' maddesine uygun ve Sosyal Aktiviteler Müdürlüğünün onayına tabi olarak, kulüp için danışmanlık hizmeti verebilecek tam zamanlı öğretim görevlisi veya öğretim üyesi Kulüp Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Seçilen akademisyenlerin isimleri rızaları aldındıktan sonra Öğrenci Kulüpleri Birimine sunulur. İlgili danışman Rektörlük onayının alınması üzerine görevlendirilir.

DAÜ Web Siteleri